ยินดีต้อนรับสู้ บล็อกของผม นายสาธิต ขำอิ่ม 554144071 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 หมู่2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวครับยินดีต้อนรับ สู้บล็อกของผมนะครับ ในบล็อกนี้อาจมีเนื้อหาที่ท่านสนใจ
และน่าศึกษาติดตาม หรือสิ่งที่มีประโยชน์
แก่ท่านผู้มาเยี่ยมชม
ไม่มากก็น้อยครับ

ผมชื่อ : นายสาธิต ขำอิ่ม ชื่อเล่น : แอม
รหัสนักศึกษา : 554144071 ชั้นปีที่ 2 สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น